ZigaForm version 5.2.6

Bir ürünün üretiminde standart olarak kullanılan kalite kontrol izleme sistemlerinin temel amacı hata oranını sıfırlamaktır. Ancak bu şekilde yarı mamullerde oluşan hataların izlenmesiyle kök nedene ulaşıp düzeltilmesi ile mükemmel ürünler üretilir. Kalite Kontrol verilerini istatistiksel olarak analiz ederseniz sorunun nerelerde olduğunu sistem zaten gösterecektir. Hata Yoğunluk Diagramı (Defect Concentration Diagram), bu amaçla veri toplama ve analiz etmeye yardımcı olan basit bir görsel araçtır. İncelenecek ürünün her açıdan saptanmış görüntüsü üzerinde, belirlenmiş hata tipleri için farklı renklerde işaretlemeler yapılarak veri toplanmasını ve bu verilerin görsel analizi ile sorun çözme aşamasında doğru yere odaklanılmasını sağlar.

Ne Zaman Kullanılır?

Hata Yoğunluk Diagramı şu durumlarda etkili bir şekilde kullanılır : Problemin tanımı için, ürün üzerindeki düzeltici faaliyetlerin etkisini göstermek için veri toplarken, çok sayıda hatayla üretilen bir ürünü araştırırken, sorunların yerini tanımlarken.

 

dokun izi kalsın

Nasıl Yapılır?

  • Önce Hata Yoğunluk Diagramı tasarlanır ve kontrol edilecek alanlar çizilir/fotoğraflanır. Çizilecek kısımlar ya da alanlar hazırlanır.
  • Hataların diagramda nasıl gösterileceğine karar verilir. Gerektiği takdirde, geri bildirimlere göre diagram geliştirilir.
  • Veriler sanal gerçeklik araçları veya dokunmatik ekranlar üzerinden özel yazılımlarla toplanır.
  • Örneklerin üretim prosesini temsil edecek nitelikte olması gerekmektedir.
  • Veriyi toplayan birden fazla kişi olsa bile bütün veriler ortak düzenlenir. Hata Yoğunluk Diagramında her hatanın bulunduğu lokasyon işaretlenir.
  • Hata Yoğunluk Diagramı analiz edilir, sorunlara odaklanarak hemen çözüm geliştirmeye başlanır. (Hata yoğunluğunda ne kadar veri birikirse o kadar kesin yargıya varılabilir.)

hata yoğunluk diyagramı

Yararları

Hata Yoğunluk Diagramı pozisyonel çeşitlilikte yardımcı olur.

Hataların lokasyonları belirlenerek, bu hataların nedenleri araştırılabilir ve olası çözümler bulunabilir.

Hatalar hakkında konuşurken kanıt sunabilme imkanı oluşturur, sorunun bir varsayım olmadığını kanıtlar.

Veri toplama proseslerinde büyük bir kolaylık sağlar.

Hata yoğunluk diagramının bu faydaları onu çok çeşitli alanlarda (Üretim, Lab, Trafik, vs.) kullanılabilecek esnek bir araç haline getirir. Sanal Gerçeklik teknolojisinin günlük hayatta daha erişilebilir olacağı yakın gelecekte bu tekniğin faydaları daha etkili olacaktır. Otokod’un geliştirdiği DİK (Dokun-İzi-Kalsın) yazılımı ile endüstride kalite kontrol işlemlerinde kullanıcı dostu ve kalitenin sadece kontrol edilmediği, kalite düzeyinin yükseltilmesi için güçlü bir araç sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*